En komplett samarbetspartner

Wellness at Work startade med visionen att vara en komplett samarbetspartner och ett självklart val för arbetsgivare som väljer att investera i sin personals hälsa där den gör direkt nytta för både medarbetaren och företaget - på arbetsplatsen!

Nu har vi öppnat upp naprapatmottagning i Vinsta (Vällingby)- både för privatpersoner och företagskunder! Välkomna!

Konceptet har sedan 2005 drivits med stor framgång i Norge och har idag många nöjda kunder i alla typer av branscher. Wellness at Work passar för både stora och små företag då vi anpassar friskvården för varje enskild kund.


Vi skräddarsyr och anpassar friskvården för att optimera resultat och kvalitet

Genom att använda erfarna, välutbildade och motiverade terapeuter kan vi garantera att ni som kund blir nöjd.

Wellness at Work kan minska företagets sjukskrivningskostnader och öka företagets produktivitet genom att i tidigt skede behandla uppstådda besvär men också genom förebyggande arbete hindra framtida besvär.

Besvär i rörelseapparaten är idag en av de vanligaste orsakerna till både kort- och långtidssjukskrivningar och kostar arbetsgivare miljarder kronor varje år. Men än fler människor och medarbetare trotsar sina besvär men ingen av dessa syns i statistiken. Med rätt satsning höjer vi medarbetarens välbefinnande och därmed ökas också produktiviteten istället för att riskera framtida besvär och eventuella sjukskrivningar.

Vi önskar att följa upp varje enskild medarbetare med hjälp av ergonomigenomgångar på arbetsplatsen för att ytterliggare öka effekten. I tillägg använder vi oss av en kundnöjdhetsenkät för att säkerställa kvaliten på våra tjänster.